МЕТАЛЛ ҚҰРЫЛЫМДАРЫН МОНТАЖДАУШЫ

Бағдарлама сипаттамасы:

Бұл курстың мақсаты «Метал құрылымдарын монтаждаушы» курсының негізгі деңгейінде жұмыс істеу үшін қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды беру, сонымен қатар еңбекті қорғау туралы ақпаратты қамтиды.

Оқыту нәтижелері:

 • Қолмен және механикаландырылған құралдармен және жабдықтармен жұмыстарды орындайды; осы жабдықты еңбекті қорғау талаптарына сәйкес басқара білу.
 • Генераторларды, дәнекерлеу құрылғыларында және ауа компрессорларын қоса, портативті моторлы жабдықта жұмыстарды орындайды.
 • Жұмыстың осы түріне арналған Қауіпсіздік ережелеріне сәйкес сатыларды және мінбе сатыларын пайдалана отырып жұмыстарды орындайды.
 • Өз құзыреті шегінде монтаждау жұмыстарына арналған материалдар мен керек-жарақтарды анықтауға және пайдалануға байланысты жұмыстарды орындайды.
 • Дайын конструкцияларды құрастыру және орнату тәсілдерін біледі;
 • Орта салмақты конструкцияларды монтаждауға арналған такелаждық-көтергіш жабдықтар мен құрылғыларды құрастыру және монтаждау әдістері мен тәсілдерін біледі;
 • Аспалы конструкцияларды итеру тәсілдерін, конструкция элементтерін қосу және бекіту тәсілдерін біледі;
 • Болат орнату әдістерін анықтау бойынша жұмыстарды орындайды;
 • Сызбаларды түсіндіру жұмыстарын орындайды: металл конструкциялар сызбаларында қолданылатын қысқартулар мен белгілерді білу және түсіну;
 • Металл төсемдерін орнату және қауіпсіздік талаптарын сақтау
 • Колонналар арасына арқалықтарды орнату кезінде өсаралық өлшемдерді есептеу бойынша жұмыстарды орындайды;
 • Шағын габаритті жүк көтеру жабдықтарын, оның ішінде итарқа жабдықтарды пайдалана отырып, жүктерді тасымалдау бойынша жұмыстарды орындайды.
 • Дайындау жұмыстарын орындайды (металл конструкцияларды кесу, тегістеу және құрастыру)
 • Металл конструкцияларын монтаждау бойынша жұмыстарды орындайды; пішінді болаттың түрін анықтау;
 • Болат монтаж болттарын құрастыру жұмыстарын орындайды, бекіткіштердің таңбаларын анықтайды және түсінеді.